HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

กิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ประกาศเมื่อ 21 มกราคม 2564 11:07:46

เปิดอ่าน 184 ครั้ง

เทศบาลตำบลหางดง ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอหางดง จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันพ่อขุมรามแห่งชาติ ในวันอังคาร ที่ 19 มกราคม 2564 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาตามแผนงานที่กำหนดและตามบัญชีมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)