HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมระบบสุขาภิบาลอาหารสะอาด ปลอดภัย ห่วงใยผู้บริโภค (ลงพื้นที่ร้านค้าในเขตเทศบาลตำบลหางดง)

ประกาศเมื่อ 25 ธันวาคม 2563 11:27:42

เปิดอ่าน 57 ครั้ง

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลหางดงและคณะผู้บริหารฯ ที่อยากให้ส่งเสริมมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร โดยมีการประเมินด้านกายภาพและชีวภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินมาตรฐาน ในเขตเทศบาลตำบลหางดง ในวันที่  24  ธันวาคม  2563  ซึ่งนำโดย นายสมศักดิ์ อุปพันธ์ ปลัดเทศบาลตำบลหางดง และนายสาคร การะหงษ์ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง