HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

กิจกรรม kick off \"โครงการคูปองปันสุขสู่สังคม ท้องถิ่น-เอกชนร่วมใจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลตำบลหางดง\"

ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2563 13:36:25

เปิดอ่าน 278 ครั้ง

เทศบาลตำบลหางดง จัดกิจกรรม kick off Wโครงการ "คูปองปันสุขสู่สังคม ท้องถิ่น-เอกชนร่วมใจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลตำบลหางดง" ณ เทศบาลตำบลหางดง โดยได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอหางดง (นายสมศักดิ์ คณาคำ) เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (นายบุญเลิศ บูรณุปรกรณ์),สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขตพื้นที่ อ.หางดง (น.ส.ฌาญานันท์ สุริยา) , MR. หลิน เจี่ยน จุง นักธุรกิจชาวไตหวัน ,นายกเทศมนตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ,กำนัน- ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนตำบลหางดง ,คณะกรรมการพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง ร่วมกันเป็นเกียรติในการ kick off โครงการ "คูปองปันสุขสู่สังคม ท้องถิ่น-เอกชนร่วมใจเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเทศบาลตำบลหางดง ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ในพื้นที่เทศบาลตำบลหางดง จำนวน 150 คน