HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

กิจกรรมลงพื้นคัดกรองเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อโควิด-19 โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเมื่อ 04 เมษายน 2563 19:20:02

เปิดอ่าน 303 ครั้ง

วันที่  3  เมษายน  2563  ดร.จำรูญ  เร่งถนอมทรัพย์ นายกเทศมนตรีตำบลหางดง ได้มอบหมายให้ นายศาตรา  ใบงิ้ว  รองนายกเทศมนตรีตำบลหางดง  พร้อมด้วยกรรมการบริหารจัดการตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง  และเจ้าหน้าที่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง ลงพื้นคัดกรองเบื้องต้นตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื่อโควิด-19 พร้อมทั้งมอบหน้ากากอนามัยให้กับผู้ค้าในตลาดเทศบาลหางดง