กองการศึกษา

นางสาวเพรินศิริ อนุวัฒนวงศ์

ผู้อำนวยการกองศึกษา


ดาวน์โหลดประวัติ »


นางสาวกฤษณา หน่อแก้ว

นางสาวกัลยา แสงน้อย

นางสาวเจริญขวัญ ใบงิ้ว

นางสาวดารุณี พกูลปิน

นางสาวพรสวรรค์ โพธิสวัสดิ์

นางสาวภานุมาส บัวสาย

นางสาวรัชนีวรรณ ถาปัน

นางสาวฤทัยกาญจน์ ไกรโต

นางสาวอำไพ ปัญญาวงศ์

นายภัทรพล ชัยคำวัง

นายภานุวัฒน์ ธนะสาร

นายมงคล ล้ำคำ

นายวรวุฒิ แสงคำ

นายสุชาติ สืบแสน


เทศบาลตำบลหางดง

999 หมู่ที่ 3 ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ 053-441543 และ 053-442105 · ©  เทศบาลตำบลหางดง 2561