HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลหางดง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ

ประกาศเมื่อ 14 ธันวาคม 2563

เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่น ๆ

เทศบาลตำบลหางดงร่วมกับโตโยต้าริช เชิญ ร่วมกิจกรรม “โตโยต้าริชขับขี่ปลอดภัยห่างไกลโควิด-19”

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 2 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 , เปิดอ่าน 39 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหางดง ขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 65 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งฯ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 56 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การหยุดจ่ายน้ำประปาในพื้นที่ให้บริการของบริษัท อินดัสตรีส์ จำกัด สาขา หางดง

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 45 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง ขอประชาสัมพันธ์ แจ้งการออกตรวจประเมินร้านอาหาร – แผงลอยจำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลตำบลหางดง ประจำปีงบประมาณ 2564

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2563 , เปิดอ่าน 82 ครั้ง

เชิญชวนประชาชนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันสรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงการแสดงตนและยืนยันบัญชีในการรับเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 08 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 190 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์ค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 230 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประชุมวิชาการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมนานาชาติ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวา ๒๕๕๐ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 414 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะส่งบุคลากรโอนย้ายจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 238 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะส่งบุคลากรโอนย้ายจากเทศบาลนครเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 237 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ต้อนรับคณะส่งพนักงานโอนย้ายจากเทศบาลเมือง.แม่เหียะ

เมื่อวันที่ 03 กรกฎาคม 2563 , เปิดอ่าน 369 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์กำหนดการคัดเลือกทหารกองเกิน​ ประจำปี​ พ.ศ. 2563​

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 231 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมงาน \"กาดพาณิชย์เจียงใหม่ ร่วมใจฝ่าวิกฤต Covid-19\" ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 235 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การสรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน ช่วงชั้นอนุบาล และ ประถมศึกษา “นำเสนองานจ้างเหมาอาหาร วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00น. อาคาร 1 ชั้น 2 ห้องผู้อำนวยการโรงเรียน”

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 193 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 4 ในวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 - 18.00 น. ณ เทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 281 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ขอเชิญพี่น้องชาวอำเภอหางดงและอำเภอใกล้เคียงให้การต้อนรับ​ นายจุรินทร์​ ลักษณวิศิษฏ์​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 05 มิถุนายน 2563 , เปิดอ่าน 179 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์จากกองช่าง​ เทศบาลตำบลหางดง​ เรื่อง​ การดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต​ แบบ​ Over-Lay ถนนในเขตเทศบาลตำบลหางดง​ .บริเวณหมู่ที่ 2​ หมู่ที่​ 3​ หมู่ที่​ 9 ตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 269 ครั้ง

ขอเชิญประชาชนผู้รับบริการของเทศบาลตำบลหางดงร่วมตอบแบบสำรวจ EIT (แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลหางดง (ITA) พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 201 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 250 ชุด เพื่อนำไปมอบให้พี่น้องประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้้นที่เทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 194 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ถึงท่านผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนเทศบาลหางดง(ประชาคมสร้างสรรค์)

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 224 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การนัดจดทะเบียนล่วงหน้า จากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอหางดง

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 248 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การมอบข้าวกล่องอาหารกลางวันแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19)

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 254 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การก่อสร้างห้องน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 220 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์การปิดระบบจ่ายทั้งระบบ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 17.00 น.

เมื่อวันที่ 05 พฤษภาคม 2563 , เปิดอ่าน 231 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ประกาศเทศบาลตำบลหางดง เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 , เปิดอ่าน 71 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์แจ้งผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพฯยื่นเปลี่ยนแปลงวิธีการรับเบี้ยยังชีพฯเป็นการโอนเข้าบัญชีธนาคาร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 184 ครั้ง

เรื่อง ประกาศจากโรงพยาบาลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอความร่วมมืองดเยี่ยมทุกกรณี

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 243 ครั้ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เลื่อนการออกรณรงค์ฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 253 ครั้ง

เรื่อง คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 2/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) จังหวัดเชียงใหม

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 256 ครั้ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 265 ครั้ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 294 ครั้ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์จากสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 451 ครั้ง

เรื่อง การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 365 ครั้ง

เรื่อง แจ้งปิดสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลหางดง (ชั่วคราว)

เมื่อวันที่ 08 มีนาคม 2563 , เปิดอ่าน 424 ครั้ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์เงินสงเคราะห์ให้แก่ผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 291 ครั้ง

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนผังขั้นตอนการยื่นคำขอรับบริการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 310 ครั้ง

เรื่อง โครงการอุดหนุน เพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 288 ครั้ง

เรื่อง แผนการแจกเบี้ยยังชีพเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 , เปิดอ่าน 283 ครั้ง

ผลการดำเนินงานการสำรวจน้ำเสียของเทศบาลตำบลหางดง

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 , เปิดอ่าน 63 ครั้ง

การดำเนินการสำรวจจุดน้ำเสียของแต่ละหมู่บ้าน

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 , เปิดอ่าน 133 ครั้ง