HangDong เทศบาลตำบลหางดง www.hangdong.go.th
“สังคมน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลทางเศรษฐกิจ”

ภาพกิจกรรม

เทศบาลตำบลหางดง

ล้างตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง และพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

ประกาศเมื่อ 10 ตุลาคม 2564 16:25:19

เปิดอ่าน 32 ครั้ง

วันที่ 9 ตุลาคม 2564 นำโดย นายสาคร การะหงษ์ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหางดง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ได้ลงพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 และทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณตลาดและรอบข้าง เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19