เทศบาลตำบลหางดงโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง
( ประชาคมสร้างสรรค์ )

ดูรูปทั้งหมด »

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก

ดูรูปทั้งหมด »

ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

ดูรูปทั้งหมด »


สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์

ดูรูปทั้งหมด »

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน
ด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

ดูรูปทั้งหมด »

บริการให้เช่าอาคารสถานที่

ดูรูปทั้งหมด »


ข่าวประชาสัมพันธ์-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561

-รายชื่อผู้รับซองเสนอราคา

-รายชื่อผู้รับใบเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารอเอนกประสงค์ไทยเข้มเเข็ง

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 1เครื่อง

-ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลหางดง

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561

-ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนตำบลหางดงและศูนย์ส่งข้อมูลข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่๓ ตำบลหางดงด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)ครั้งที่๓

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหางดง

- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหางดง

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2561

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2561

-วิจารณ์งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมาราคม พ.ศ.2561

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันงานปรับปรุงโรงจอดรถ

-ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน งานปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ไทยเข้มแข็ง

-แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

-ยกเลิกประกาศซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ

-แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2560

-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 5 ปี2560-2564

-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (61-64) ทต.หางดง1

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม พ.ศ.2560