เทศบาลตำบลหางดงโรงเรียนเทศบาลตำบลหางดง
( ประชาคมสร้างสรรค์ )

ดูรูปทั้งหมด »

โรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก

ดูรูปทั้งหมด »

ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง

ดูรูปทั้งหมด »


สนามฟุตบอลพร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์

ดูรูปทั้งหมด »

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสาน
ด้านวิทยาศาสตร์การออกกำลังกาย

ดูรูปทั้งหมด »

บริการให้เช่าอาคารสถานที่

ดูรูปทั้งหมด »


  • ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอมกรีตเสริมเหล็กซอย 18 บ้านแม่ขัก หมู่ที่5 ตำบลหางดง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างขนถ่ายและกำจักขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )จำนวน 1 เครื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงลานคอนกรีตอนเกประสงค์ จำนวน 2 จุด โรงเรียนเทศบาลหาง(ประชาคมสร้างสรรค์) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างผนังกั้นห้องอาคารสำนักงาน กองช่าง เทศบาลตำบลหางดง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงทาสีอาคารพาณิชย์ 2หลัง 14 คูหา ตลาดสดเทศบาลตำบลหางดง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหางดง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายชม ถ.94-007 หมู่2 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ดนตรีสำหรับวงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาลหางดง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนสิงหาคม พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน6 รายการ ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาตลาดสดเทศบาลตำบลหางดงโดยปรับปรุงลานจอดรถอเนกประสงค์ด้านหลังตลาด บ้านสันฟ้างาม หมู่2a> ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างท่อเหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดง (ประชาคมสร้างสรรค์) ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์กีฬา ประจำศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแบบผสมผสานด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำใต้อัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกรกฏาคม พ.ศ.2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2561 รายชื่อผู้รับซองเสนอราคา ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างรางระบายน้ำบริเวณอัฒจันทร์สนามกีฬาเทศบาลตำบลหางดง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเเซมฝ้าเพดานและหลังคาที่รั่วซึมอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลหางดง รายชื่อผู้รับใบเสนอราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ไทยเข้มเเข็ง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน 1เครื่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดงและศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลหางดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างท่อสี่เหลี่ยมพร้อมถนนทางเข้าโรงเรียนเทศบาลหางดงประชาคมสร้างสรรค์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนตำบลหางดงและศูนย์ส่งข้อมูลข้อมูลข่าวสาร หมู่ที่๓ ตำบลหางดงด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(E-bidding)ครั้งที่๓ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักทะเบียนเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหางดง1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลหางดง หมู่ที่ ๓ ตำบลหางดง1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนเมษายน พ.ศ.2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมีนาคม พ.ศ.2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนกุมภาพันธ์พ.ศ.2561 วิจารณ์งานซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนมกราคม พ.ศ.2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนธันวาคม พ.ศ.2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม พ.ศ.2560